Administracja serwerami

Administracja Serwerami

Serwery są sercem każdej sieci informatycznej oraz najważniejszym komponentem infrastruktury IT. Przechowują najważniejsze informacje, uwierzytelniają użytkownika i kontrolują dostęp do poszczególnych zasobów danych. Dlatego bardzo ważne jest zapewnienie skutecznej obsługi i administracji serwerami, a także szybkiej reakcji na potrzebę zmiany w ich konfiguracji, czy awarie w działaniu. EXABYTES świadczy usługi utrzymania i konfiguracji systemów serwerowych zwiększając niezawodność i ciągłość ich działania.

Zarządzanie serwerami w sposób zdalny sprawia, że reakcja na zgłoszenia jest niemal natychmiastowa, a bezpieczeństwo IT zapewnione dzięki bezpośrednim, szyfrowanym połączeniom VPN z siecią administrowanego serwera. W razie potrzeby pojawiamy się również na miejscu i świadczymy nasze usługi informatyczne lokalnie.

Administrujemy serwerami z rodziny:
MS Windows 2016, 2012, 2008, 2003
oraz typu NAS: Qnap, Synology

Zapewniamy:
Konfigurację i rekonfigurację wszystkich ról związanych z pracą serwerów
Aktualizacje systemów operacyjnych serwerów oraz oprogramowania na nich uruchomionego
Optymalizację zasobów serwera oraz wydajności jego pracy
Konfigurację współdzielonego oprogramowania użytkowego zainstalowanego na serwerze
Monitorowanie aktywności usług IT i wykorzystania zasobów serwera
Kopie bezpieczeństwa, archiwizację danych oraz przywracanie w przypadku awarii