Witamy w systemie zgłoszeń

Aby usprawnić proces pomocy technicznej, korzystamy z systemu ticketowego. Każde zgłoszenie ma przypisany unikalny numer, którego można użyć do sprawdzenia statusu zgłoszenia i odpowiedzi. W celach informacyjnych udostępniamy pełną historię wszystkich zgłoszeń. Do przesłania zgłoszenia wymagany jest prawidłowy adres e-mail.