W dniu 23.08.2019 r. Ministerstwo Finansów zmieniło certyfikat klucza
publicznego do środowiska produkcyjnego JPK. Nowy certyfikat obowiązuje od dnia
publikacji. W związku z tym przygotowaliśmy specjalną aktualizację naszych
programów.