Dostępne jest już szkolenie Zmiany prawne 2019, zawierające omówienie
najważniejszych nowości prawnych dla przedsiębiorców, w tym m.in. przepisów
prawa pracy, zmiany dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej, Kodeksu
Pracy i ZUS, a także zmiany w JPK oraz deklaracjach podatkowych i VAT.