W sprzedaży jest już multimedialne szkolenie Zmiany Prawne 2018, zawierające
m.in. omówienie przepisów dotyczących JPK, nowych zasad rozliczenia podatku
dochodowego oraz VAT, a także prezentację zmian funkcjonalnych w programach
InsERT.