Znajomość przepisów prawnych jest niezbędna we wszystkich branżach. Dlatego
do każdego e-Abonamentu, kupionego i opłaconego w dniach 1-31 marca, dodajemy
dostęp online do szkolenia Zmiany Prawne 2019.