Dostępne jest już multimedialne szkolenie RODO + obsługa RODO w programach
InsERT. Vademecum w przystępnej formie dostarcza wiedzy na temat obowiązków
wynikających z unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).