Opis

Pakiet 10h pomocy zdalnej
Wsparcie informatyczne klientów B2B

Pomoc udzielana jest tylko w formie zdalnej w dni robocze w godz. 7.00-19.00.

Rozliczanie następuje za każde rozpoczęte 15 min pomocy zdalnej (również telefonicznej).

Każde zlecenie zostaje potwierdzone odpowiednią informacją przesłaną drogą elektroniczną na adres email podany w zamówieniu.

Ilość godzin pomocy w pakiecie: 10h
Okres ważności pakietu: 365 dni od dnia zakupu.
Wartość jednej godziny w pakiecie: 70,00 PLN netto.

OPIS USŁUGI POMOCY ZDALNEJ