1 stycznia 2019 roku nastąpi zmiana cen abonamentów na usługę teleKonsultant
dla programów Gratyfikant nexo/GT oraz Rewizor nexo/GT.