mpFirma

Prowadzenie firmy w nowoczesnym wydaniu dla Windows i Apple Mac OS X

W naszej ofercie znajdują się kompleksowe rozwiązania do prowadzenia firmy autorstwa BinSoft

mpFirma to proste, intuicyjne, ale jednocześnie wydajne i funkcjonalne prowadzenie firmy.
Wystawiaj faktury, paragony, obsługuj zamówienia, przygotowywuj oferty. Zarządzaj relacjami z klientami!

mpFirma Proffesional

Niektóre z modułów mpFirmy to:

 • Moduł Kontrahenci – pozwalający na zarządzanie bazą kontrahentów; Umożliwia gromadzenie różnych informacji na ich temat; można określić indywidualne cenniki, formy płatności, kredyty kupieckie itp. Dla kontrahenta można także przypisać pracowników, planować zadania do wykonania, prowadzić tematy (interesy) i wiele więcej;
 • Moduł Sprzedaż i Zakup – umożliwia wystawianie różnego rodzaju faktur, rachunków, paragonów; Obsługuje m.in. drukarki fiskalne, kasy fiskalne, czytniki kodów kreskowych itp.; Pozwala na wystawianie dokumentów w różnych walutach, drukowanie ich w różnych językach;
 • Moduł Magazyn – pozwala na prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej; Obsługuje dowolnie wiele magazynów, magazyny walutowe, dowolnie wiele cenników – w różnych walutach, kolejkowanie FIFO, LIFO i wiele więcej;
 • Moduł Zamówienia – pozwala na obsługę zamówień przychodzących i wychodzących; Import zamówień z zewnetrznych źródeł i plików, np. pliki XML (format Allegro), CSV (Amazon, eBay) itp. Umożliwia łatwy wybór dostawców do zamawianych produktów, rozbijanie zamówień do dostawców i wiele więcej;
 • Moduł Oferty – pozwala na przygotowywanie ofert dla klientów; Ma możliwość przygotowania dowolnie wielu różnych szablonów ofert, wysyłanie ofert na e-mail, zapisywanie ich w formacie PDF itp.
 • Moduł CRM – umożliwia zarządzanie relacjami z klientami; Pozwala na przygotowywanie kampanii reklamowych, wysyłkę mailingów, wysyłke masowych wiadomości SMS, przypomnienia do różnych rzeczy itp.;
 • Moduł Płatności – wspomaga zarządzanie płatnościami; informuje o saldzie kontrahentów, pozwala na wysyłanie wezwań do zapłaty z obliczonymi odsetkami itd.; Moduł pozwala na prowadzenie dowolnie wielu kas, przyjmowanie wpłat KP i wypłat KW, tworzenie raportów kasowych;
 • Moduł Rejestr wyciągów bankowych – pozwala na zarządzanie wyciągami bankowymi; umożliwia import wyciągów w różnych formatach; Pozwala na wprowadzanie wykonywanych i planowanych przelewów;
 • Moduł Rejestr oprogramowania – pozwala na zarządzanie oprogramowaniem w firmie; przypomina o kończących się licencjach;
 • Moduł Rejestr haseł i PIN-ów – pozwala na przechowywanie poufnych informacji, typu hasła do serwerów, poczty e-mail, informacje o kartach płatnicznych itp.;
 • Moduł Rozliczenia cykliczne – pozwala na prowadzenie cyklicznych rozliczeń z klientami; Umożliwia stworzenie dowolnie wielu list kontrahentów, składających się z dowolnie wielu kontrahentów i prowadzonych w różnych walutach; Dla każdej listy można zdefiniować plan spłaty lub ustawić generator z dowolnym cyklem;

Prowadzenie firmy na Apple Mac OS X

mpFirma to oprogramowanie przygotowane dla systemów Windows oraz Apple Mac OS X.

Korzystasz z komputerów Apple i chciałbyś na nich obsługiwać swoją firmę? mpFirma to rozwiązanie idealne dla Ciebie!

Program dostępny jest zarówno dla systemów Windows jak i Apple macOS. Jest to w pełni natywna aplikacja oferująca wszystkie funkcjonalności. Od teraz na swoim Maku możesz wystawiać faktury, rachunki, ale też drukować paragony na drukarkach fiskalnych, fiskalizować lub nawet drukować faktury na drukarkach fiskalnych, prowadzić pełną sprzedaż detaliczną, prowadzić dowolnie wiele magazynów (również walutowych) i wiele więcej.
mpFirma obsługuje również wysyłkę plików JPK do USczytniki kodów kreskowych, obsługuje różne systemy bazodanowe!

Apple Mac OS X program księgowy - CRM

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE:

 • Faktury VAT, WNT, eksportowe, marża, proforma, RR, Zaliczka, Korekta, Noty wewnętrzne;
 • Faktury walutowe; automatyczne pobieranie kursów walut, informowanie o kursie, dacie oraz tabeli z której on pochodzi;
 • Faktury w języku polskim, angielskimniemiecki oraz dwujęzyczne;
 • Obsługa różnych rodzajów rozliczania, m.in. metoda kasowasamofakturowanieodwrotne obciążenieprocedury marży;
 • Wystawianie not korygujących;
 • Wystawianie faktur cyklicznych, dla zadanych grup kontrahentów, ze spersonalizowaną nazwą produktu;
 • Możliwość eksportowania i importowania faktur w wielu różnych formatach, m.in. XML, CSV i EDI++;
 • Paragony, w tym drukowanie ich na drukarkach fiskalnych – również w środowisku Mac OS X!
 • Możliwość drukowania faktur na drukarkach fiskalnych (które oferują taką funkcję);
 • Obsługa dowolnie wielu magazynów; Magazyny walutowe; Wszystkie rodzaje dokumentów magazynowych, np.: PZWZPWRWRemanent, Spis z natury, Bilans otwarcia itp.
 • Obsługa różnych rodzajów kolejkowania, m.in. FIFOLIFO;
 • Obsługa dowolnie wielu cenników, automatycznie nadawana marża itp.;
 • Pełna obsługa czytników kodów kreskowych;
 • Zamówienia przychodzące i wychodzące;
 • Import zamówień w różnych formatach, z różnych źródeł;
 • Obsługa ofert, oferty bez sumowania cen itp.;
 • Kilka szablonów wydruku dla faktur, zamówień, ofert, dokumentów magazynowych;
 • Edytor szablonów pozwalający na tworzenie własnych szablonów, modyfikację istniejących itp.;
 • Dokumenty kasowe KP i KW (kasa przyjmie/kasa wyda)
 • Baza kontrahentów; dostęp do danych o kontrahencie z dowolnego okna programu;
 • Możliwość korzystania z prostego indeksu produktów i usług lub pełnej gospodarki magazynowej;
 • Proste i automatycznie (w tle) tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz odtwarzanie kopii bezpieczeństwa;
 • Możliwość integracji z systemem SMSAPI i wysyłania oraz odbierania wiadomości SMS;
 • Możliwość prowadzenia wielu firm w jednej bazie danych, tworzenia wielu oddziałów, wielu kont użytkowników;
 • Mechanizm raportów i statystyk tworzący zestawienia sprzedaży, przychodu, rozchodu, Rejestr dokumentówRejestr VAT itp.
 • Możliwość planowania zadańzlecania zadań innym pracownikom, tworzenia różnych przypomnień;
 • Obsługa płatności, księgowanie przelewów i wpłat, rozliczanie klientów;

Dlaczego warto wybrać właśnie oprogramowanie mpFirma?

 • Korzystanie z programu jest intuicyjne i banalnie proste;
 • Program automatycznie weryfikuje poprawność wprowadzanych danych, np. numerów NIP, REGON, IBAN;
 • Aplikacja rozpoznaje nazwę banku powiązaną z wprowadzonym numerem konta;
 • Program posiada funkcję automatycznego uzupełniania danych adresowych na podstawie kodu pocztowego;
 • Możliwość drukowania kopert do faktur, zamówień, czy danych kontaktowych;
 • Możliwość umieszczania własnego LOGA oraz znaku wodnego na dokumentach i kopertach;
 • Rozbudowany edytorów szablonów pozwalający na dowolną modyfikację faktur, zamówień, ofert, kopert itp.
 • Możliwość prostego i szybkiego tworzenia kopii bezpieczeństwa danych;
 • Możliwość migracji pomiędzy systemami Windows i Mac OS;
 • Obsługa baz lokalnych i zdalny, w tym m.in. MySQL;
 • Obsługa tunelowania, przechowywania załączników na serwerze SQL, FTP, lokalnie lub poprzez HTTP;
 • Możliwość pracy w systemie przez wielu użytkowników jednocześnie; Użytkownicy mogą pracować na różnych systemach operacyjnych, posiadać różne uprawnienia;
 • Współpraca z SMSAPI dzięki czemu możliwe jest błyskawiczne wysyłanie różnych powiadomień i komunikatów SMS do klientów;