W związku ze zmianami w usługach Microsoft, z których korzysta InsERT nexo
LINK, aplikacja została wycofana z oferty.