W dziesiątej edycji ponadbranżowego programu Dobra Marka – Jakość, Zaufanie,
Renoma otrzymaliśmy wyróżnienie specjalne! Tytuł Marka Dekady to kolejne
potwierdzenie wysokiej jakości naszych programów i zaufania, jakim darzą nas
klienci.