InsERT GT
Doceniany przez przedsiębiorców, organizacje biznesowe i media

Jesteśmy partnerem firmy InsERT producenta kompleksowych rozwiązań dla każdej firmy

Sprzedaż i magazyn

Subiekt GT

Nowoczesny, intuicyjny system do obsługi sprzedaży i magazynów – Subiekt GT

 • Pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych – pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ, korekty dokumentów magazynowych, faktura pro forma, faktura sprzedaży z wielu magazynów.
 • Rozbudowany system zamówień – każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu.
 • Kartoteka asortymentu – obejmująca towary, usługi, opakowania zwrotne oraz działy sprzedaży w kartotece;
 • Kartoteka klientów – obejmująca również informacje typu CRM.
 • Prowadzenie elastycznej polityki cenowej – możliwość przypisywania cenników do poszczególnych klientów.
 • Kompleksowa obsługa płatności – obsługa przedpłat, płatności kartą, płatności za pobraniem, sprzedaży kredytowanej, cesji na innego płatnika, zaliczek pracowników na zakup.
 • Rozbudowana obsługa rachunków bankowych – przelewy standardowe, do ZUS, podatkowe, operacje na rachunku, opłaty prowizyjne, wyciągi, obsługa bankowości elektronicznej za pomocą wymiany plików, a także online (wybrane banki).
 • Prowadzenie rozrachunków (należności i zobowiązań) – rozliczenia wielowalutowe,  wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, kompensaty.
 • Zgodny z RODO i gotowy na JPK.

Księga przychodów i rozchodów

Rachmistrz GT

System do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatku zryczałtowanego – Rachmistrz GT

 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego – płynne przejście między różnymi formami księgowości.
 • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz rozliczanie ewidencji VAT – zakupów, sprzedaży, rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności, wydruk tabeli i planów amortyzacji a także ewidencja wyposażenia i remanentów.
 • Podstawowa obsługa wynagrodzeń – ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę.
 • Obsługa operacji kasowych – gotówkowych i bezgotówkowych, raporty kasowe;
 • Obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi – polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (off-line i on-line);
 • Wystawianie deklaracji ZUS –  takich jak RCA, RZA, DRA oraz możliwość eksportu do programu Płatnik;
 • Możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej.
 • Obsługa JPK  i ich wysyłka do Ministerstwa Finansów.
 • Wsparcie dla procedury centralnego rozliczania VAT- np. jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.
 • Komunikacja z klientami i pracownikami za pomocą wbudowanego klienta poczty i SMS.
 • Integracja z systemem sprzedaży Subiekt GT.

Pełna księgowość

Rewizor GT

Nowoczesny system finansowo-księgowy do sprawnego prowadzenia ksiąg rachunkowych – Rewzior GT

 • Płynna zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe.
 • Obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie i zamknięcie ksiąg; kwalifikowanie zapisów do „13. miesiąca”.
 • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz rozliczanie ewidencji VAT – zakupów, sprzedaży, rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności, wydruk tabeli i planów amortyzacji a także ewidencja wyposażenia i remanentów.
 • Podstawowa obsługa wynagrodzeń – ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę.
 • Zaawansowany system rozliczeń właścicielskich – od składek ZUS wspólnika do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami;
 • Elastyczne zarządzanie planami kont – możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, automatyczne tworzenie kont kartotekowych, obsługa kont pozabilansowych.
 • Wystawianie deklaracji ZUS –  takich jak RCA, RZA, DRA oraz możliwość eksportu do programu Płatnik.
 • Możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej.
 • Obsługa JPK  i ich wysyłka do Ministerstwa Finansów.
 • Wsparcie dla procedury centralnego rozliczania VAT- np. jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.
 • Komunikacja z klientami i pracownikami za pomocą wbudowanego klienta poczty i SMS.

Kadry i płace

Grantyfikat GT

Intuicyjny, bogaty funkcjonalnie system kadrowo-płacowy – Grantifikant GT

 • Strona główna programu zbierająca najważniejsze informacje o bieżącym stanie rozliczeń kadrowo-płacowych w firmie.
 • Wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych – po rozwiązaniu umowy program przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń;
 • Prosty, intuicyjny, dający wiele możliwości system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców – składniki płacowe kwotowe, definiowalne, z rozbudowanymi możliwościami parametryzacji, łatwe wprowadzanie zmian za pomocą operacji zbiorczych.
 • Rozbudowana ewidencja osobowa – przejrzyście pogrupowane dane umożliwiające gromadzenie wszelkich informacji niezbędnych do wygodnej obsługi pracowników.
 • Bogaty zestaw wbudowanych wydruków kadrowych – umowy, aneksy, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne oraz możliwość tworzenia własnych wzorców.
 • Planowanie oraz ewidencja czasu pracy.
 • Obsługa delegacji krajowych i zagranicznych.
 • Naliczanie, drukowanie i wysyłka elektroniczna deklaracji skarbowych oraz ZUS.
 • Portal pracownika – nowoczesny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich danych.

Relacje z klietami

Gesto GT

Nowoczesny system zarządzania relacjami z klientami, organizujący pracę firmy – Gestor GT

 • Przechowywanie i łatwe wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie danych klientów z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM;
 • Ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem – wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert i wystawionych dokumentów handlowych.
 • Przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe.
 • Planowanie i wykorzystywanie promocji.
 • Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS – np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników.
 • Planowanie i wykonywanie działań – zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) zarówno dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z klientami.
 • Ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych np. samochodów służbowych.
 • Biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików np. umów w formacie pdf.
 • Możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej;