Pomiary sieci bezprzewodowych – Analiza o charakterze audytu

pomiary sieci - AUDYT

Analiza sieci bezprzewodowej (WIFI) – AUDYT

Jeszcze niedawno sieć bezprzewodowa w firmie odbierana była przez działy IT jako wolniejsza alternatywa dla połączeń kablowych oraz jako zagrożenie i wyłom w systemie zabezpieczeń przedsiębiorstwa. Obecnie większość działów w firmie uważa ją za wymagany standard, który wspomaga prowadzenie biznesu, zwiększa produktywność, a czasami wręcz jest niezbędnym warunkiem realizacji procesów w przedsiębiorstwie. Jak zatem zapewnić dostępność i odpowiednią wydajność sieci bezprzewodowej na całym wymaganym obszarze ? Jak zagwarantować bezpieczeństwo danych i uczynić naszą sieć odporną na ataki i zakłócenia ?

Pomiary sieci bezprzewodowych – Analiza o charakterze audytu

Oferujemy naszym Klientom usługi projektowania oraz wykonawstwa sieci bezprzewodowych w biurach, halach produkcyjnych oraz magazynach. Niezwykle ważnym elementem naszej usługi są pomiary sieci, w ramach których oferujemy:

symbbadanie mocy sygnału w rzeczywistym środowisku z użyciem planowanych do wykorzystania bądź wykorzystywanych punktów dostępowych,

symbbadanie mocy sygnału (pokrycia) w przypadku awarii jednego lub większej ilości punktów dostępowych,

symbanaliza całego widma radiowego pod kątem występowania obcych sieci oraz zakłóceń,

symbbadanie podatności sieci bezprzewodowych na ataki,

symbplanowanie optymalnego rozmieszczenia punktów dostępowych stosownie do założonych parametrów pokrycia.

 

Analiza prowadzona w tym trybie dotyczy “istniejącej” sieci i ma na celu poprawę jakości pracy lub kontrolę konfiguracji i funkcjonowania, często może też dotyczyć poziomu bezpieczeństwa danej instalacji.
Do typowych problemów, które mogą być przyczyną zamówienia audytu zaliczyć można:

symbNiską wydajność i/lub przepustowość sieci,

symbzakłócenia radiowe prowadzące do spadku jakości,

symbwystępowania wrogich punktów dostepowych (“rogue AP”),

symbwystępowanie martwych stref (stref bez pokrycia sygnału),

symbinne problemy z łącznością klientów.

Nasza specjalizacja w zakresie rozwiązań sieci bezprzewodowych oraz doświadczenia z wielu wdrożeń są dla Państwa gwarancją sprawności, niezawodności i bezpieczeństwa budowanej lub posiadanej sieci WIFI.

Audyt sieci LAN

Audyt bezpieczeństwa sieci LAN umożliwia weryfikację aktualnego stanu bezpieczeństwa sieci, wskazuje jej ewentualne słabe punkty oraz sposób, w jaki można zoptymalizować działające w systemie zabezpieczenia.

W celu zidentyfikowania podatności występujących w sieci LAN nasza firma proponuje przeprowadzenie kompleksowych testów penetracyjnych. Usługa ta umożliwia niezależne określenie stanu bezpieczeństwa systemów działających wewnątrz przedsiębiorstwa oraz wykrycie naruszeń bezpieczeństwa sieci LAN.